عربي|Offices|Contact Us |Join mailing list
Home » 
SEC Partners
Small Enterprise Center Association works in partnership with international organizations  and local communities to support small and meduim businesses in West Bank and Gaza Strip.
  
                                                                                                                                    
                          OXFAM GB                                                 United Nation Development Programe                                  Deutsche Gesellschaft für Internationale    
                                                                                                                                                                                                                       Zusammenarbeit (GIZ
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                        

                    Thriive Organization                                                       Tomorrow Youth Organization                                                       CEFE International Trainer 

                                                                                                 

   

                                                                

Federation of Palestinian Chambers                                                                                                                   Drosos Foundation                                                                  

of Commerce Industry and Agriculture          

                                                                                                                      

 

                                                                                                  

                                                                                                                           WeEffect / Wesdish Cooperative Center

                                                                                                                                                

                                                                                 

                                                                 

                                           

 

 

 

Social
Free Web Counter
Powred By SEC 2014